روزی که این عکس را بردارید ازدواج ما به پایان می رسد – مردی عکس همسر زناکار خود را به دیوار آویزان می کند: – سایت فارس قلم


گفته می شود یک شوهر عصبانی تهدید کرده است که اگر همسرش جرات کند بخشی از خیانت زنا با مرد دیگری را از بین ببرد، ازدواج خود را فسخ می کند.

به گفته یکی از کاربران توییتر @Yattabae، مردی که هنوز شناسایی نشده است، همسر خیانتکارش را با مرد دیگری در رختخواب گرفت، او را گرفت و عکس را قاب کرد. پس از آن او عکس را در اتاق نشیمن و همسرش گذاشت که روزی که عکس را پایین بیاورد، پایان ازدواج آنها خواهد بود.

I don f © k am tire – لیدی پس از فلج کردن مردش در رختخواب به خود می بالد (ویدیو را تماشا کنید).

کاربر توییتر نوشت؛

مردی همسرش را در حال خیانت گرفتار کرد، d pix را گرفت و قاب کرد. او آن را در اتاق نشیمن دیر گذاشت و به همسرش گفت، روزی که او آن را پایین آورد، پایان ازدواج آنهاست. برداشت شما چیست؟»

روزی که این عکس را بردارید ازدواج ما به پایان می رسد - مردی عکس همسر زناکار خود را به دیوار آویزان می کند:

برکت قانون:

Law Blessing یک نویسنده ماهر با بارهای تجربه در این زمینه است. اگرچه یک نویسنده آزاد است، اما مشتاقانه در مقالات مرتبط با ورزش و سرگرمی شرکت می کند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر