زنی پس از گرفتن دختری در خانه برای شوهرش بسته هایی می فرستد (فیلم)


یک همسر دلشکسته پس از دستگیری شوهر مقصرش در خانه زناشویی دستگیر شد.

زنی که اتفاقاً مادر دو فرزند است، از اینکه شوهر تنبلش وقتی از خانه دور است چه می کند، بی خبر است. مهمتر از همه، او است که خرج خانه ای را می دهد که شوهرش آن را آلوده می کند.

وقتی او با شوهرش و جوجه کنارش روبرو می شود، مرد توبه نشده به او هشدار می دهد که دوست دخترش را تنها نگذارد. مرد مدعی شد که همسرش او را از چند چیز محروم کرده است، بنابراین به دلیل اینکه مرد خانه است شکایتی نمی کند.

زن چاره ای نداشت جز اینکه دخترک را بزند و از شر وسایل مرد خلاص شود.

ویدیو را اینجا ببینید.