سام مولروی در حالی که نائوم میتین دردنتس را در لوث اس اف سی رهبری می کرد، ۰-۱۰ ضربه می زند.


حتی یک رویارویی بد با باشگاه و همشهری اش شان هیلی نمی‌توانست سم مولوی را از آفتاب گرفتن در یکشنبه شب باز دارد زیرا کاپیتان نوام مرتن تیمش را برای هفتمین فصل متوالی به یک چهارم نهایی قهرمانی بزرگسالان رساند.

اولروی بازی را با بهترین امتیاز شخصی ۰-۱۰ – چهار بازی – به پایان رساند و چند نقل و انتقال فوق العاده در اعتبار خود داشت. به خصوص شماره هشت او درست روی خط وسط خالکوبی شده بود و علیرغم آزار و اذیت سه بازیکن Dreadnots از پشت خط ۴۵ متر فرستاده شد.