سفر رئیس جمهور ترکمنستان به تهران – سایت موزیکال نیوز


این اولین سفر بردی محمداف به عنوان رئیس جمهور ترکمنستان به ایران است.

رئیسی سال گذشته گفت که تهران از پیشنهادات طرف مقابل برای گسترش روابط تجاری و انرژی استقبال می کند و هیچ محدودیتی برای توسعه روابط در این زمینه ها وجود ندارد.

در مدت اقامت بردی محمداف در تهران، دو طرف قراردادهای همکاری زیادی امضا خواهند کرد.

دولت رئیس جمهور در چارچوب سیاست خود برای کاهش تحریم های غرب علیه ایران، روابط خود را با کشورهای همسایه و منطقه تقویت کرده است.