سیل اجساد را در گورستان بایلسا برد (فیلم) – سایت فارس قلم


تاثیر سیل اخیر در برخی از مناطق نیجریه نه تنها باعث آوارگی مردم شده بلکه سلامت مردم را نیز تخریب کرده است.

در بایلسا، سیل اجساد را از گورستان ها برد.

مردی مظنون به نگهبانی در قبرستان این گزارش را در مصاحبه با شبکه های تلویزیونی ارائه کرد. (ویدیو را ببینید).

برای اطلاعات بیشتر به سایت newsblenda.com مراجعه کنید…