شش راه برای تأثیر مثبت بر خرید کریسمس – سلامت برتر


۱. حمایت از کتابفروشان مستقل

علیرغم ظهور مجدد آن در سال های اخیر، کتابفروشان مستقل به شدت از این همه گیری آسیب دیده اند. فروشگاه های محلی خود را در وب سایت انجمن کتابفروشان پیدا کنید، سپس هنگام خرید کریسمس از این گنجینه ها حمایت کنید. بسیاری از آنها سفارشات را از طریق تلفن یا آنلاین دریافت می کنند و کارکنان اغلب می توانند در انتخاب هدیه عالی کمک کنند. هیچ دوستدار کتاب در لیست شما نیست؟ کتابفروشی سبز بزرگ یک طرح آنلاین هفتگی «یک کتاب عجیب بخرید» را اجرا می کند.

عکس: اد رابرتسون