شورای شهر ارزش ده ها پروژه را به عهده می گیرد – هانی خبر


نزدیک به ۱۰۰ پروژه برای بهبود امکانات شهر ساحلی در حال انجام است.

شورای شهر ورثینگ از پهنای باند سریع‌تر گرفته تا یک پارک تجاری جدید روی ده‌ها پروژه مختلف برای بهبود و ارتقای طیف وسیعی از امکانات در سراسر شهر کار می‌کند.

۷۵ پروژه در برنامه سرمایه گذاری سرمایه شورا در سال جاری تکمیل شده یا در حال پیشرفت «خوب» هستند.

با وجود تأخیر و مشکلات تأمین خارجی، ۲۴ پروژه دیگر در ماه های آینده تکمیل می شود.

از جمله پروژه هایی که پیشرفت خوبی دارند:

گیگابیت

شوراهای Adur و Worthing یک سرویس اینترنتی “به روز” ارائه می دهند که زیرساخت دیجیتال را ارتقا می دهد و بیش از ۷۰ ساختمان عمومی و فضای عمومی را با خدمات پهنای باند جدید و سریع به هم متصل می کند.

Argus: Gigabit در اوایل سال 2019 در خیابان استوک ابوت، Worthing نصب خواهد شد. Gigabit در اوایل سال ۲۰۱۹ در خیابان استوک ابوت، Worthing نصب خواهد شد

فضاهای کاری AW

بنیاد NHS Sussex Partnership قرار است به یک خانه بازسازی شده در مرکز شهر پورتلند نقل مکان کند و در مجموع بیش از ۱۸۸,۰۰۰ پوند صرفه جویی برای شورا داشته باشد.

مزرعه طعمه

کار برای تبدیل سایت به یک پارک تجاری و مرکز اشتغال جدید به خوبی پیشرفت کرده است و پس از کار آماده سازی سایت به شورا بازگردانده شده است.

به شورا کمک هزینه تسهیلات انتقالی ۱۰۰۰۰۰ پوندی برای ساخت یک سرویس بهداشتی جدید برای معلولان در استریپ اعطا شد. بحث بر سر توالت های بزرگتر و در دسترس تر همچنان ادامه دارد.

همچنین قرار است در هفته های آینده کار برای تعویض سقف نشتی در Broadwater Pavilion انجام شود.

انتظار می رود تعمیرات تا اواسط اکتبر به پایان برسد.

مشاور جان تورلی، عضو کابینه برای منابع در ورثینگ، گفت: «شورا پروژه‌های هیجان‌انگیز بسیار مورد نیاز را به نفع همه در ورثینگ، به موقع و با بودجه ارائه کرده است.

ما کاملا متعهد به سرمایه گذاری در این شهر بزرگ هستیم، خواه این یک مرکز تجاری جدید مانند آنچه در مزرعه دکوی برنامه ریزی شده باشد، بهبود امکانات معلولان یا بهبود یا نوسازی فضاهای عمومی ما باشد.

بسیاری از طرح های جالب در حال حاضر تکمیل شده اند، در حالی که برخی هنوز در حال پیشرفت هستند. اما ما به همین جا بسنده نمی کنیم و برنامه هایی برای پروژه های خارق العاده بیشتری در سال های آینده وجود دارد.