طرح جدید مرکز جذب وزارت علوم برای انتصاب اساتید تمام وقت


کد خبر: ۱۲۶۹۷۴

تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۱ الی ۱۶: ۰۲

در حال تهیه طرحی هستیم که در صورت تصویب، حق تدریس را به دو نفر می دهد که جزو سه نفری بودند که در ابتدا توسط هیئت اجرایی کارگزینی انتخاب شده بودند اما هیأت علمی نیستند.

گزارش کردن لوستر محمد خلج امیرحسینی رئیس مرکز اشتغال وزارت علوم گفت: بر اساس قوانین و مقررات، مسئولیت اصلی انتصاب اعضای هیات علمی بر عهده هیات های اجرایی است و این هیات ها در صورت صلاحدید می توانند از گروه های آموزشی برای مشاوره استفاده کنند. ، تحقیق و فناوری. آموزش فقط مشاوره ای است

وی افزود: دبیران هیأت های اجرایی استخدامی علاوه بر دقت باید در تکمیل پرونده ها سرعت لازم را داشته باشند زیرا میانگین ماندگاری پرونده ها در هیئت های اجرایی دانشگاه ها هم اکنون حدود یک سال است در حالی که میانگین ماندگاری پرونده ها در حال حاضر حدود یک سال است. از این پرونده ها در مرکز کارگزینی وزارت علوم ۵۰ روز می باشد.

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی یادآور شد: دبیران هیأت های اجرایی جذب بلافاصله پس از انتشار فراخوان عمومی و تکمیل ثبت نام متقاضیان، باید به جلسات هیأت های اجرایی رفته و نتایج را به آدرس زیر ارسال کنند. مرکز استخدامی وزارت علوم در اسرع وقت

وی افزود: اعضای هیأت های اجرایی جذب پس از اعلام فراخوان و ثبت نام متقاضیان باید حداقل ۳ متقاضی را برای فرآیند جذب در هر رشته انتخاب و بر اساس شاخص های علمی این سه نفر را انتخاب کنند.

رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم گفت: در حال تهیه طرحی هستیم که در صورت تصویب در کمیته عالی جذب هیات علمی، دو نفر از سه نفری که در ابتدا توسط کمیته اجرایی انتخاب شده بودند، دو نفر باشند. به عنوان اعضای هیئت علمی منصوب نمی شوند

منبع: مرکز استخدامی وزارت علوم