عوارض استفاده از داروهای رایج + ثروت خود را به تصویر بکشید


کد خبر: ۱۲۶۵۷۴

تاریخ انتشار: شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱ – ۲۳:۲۸

ما ایرانی ها با یک بیماری کوتاه مدت خود به خود دارو مصرف می کنیم، داروهایی که فکر می کنیم مشکلی ندارند چون همه مصرف می کنند، اما نمی دانیم این داروها در دراز مدت چه عوارضی می توانند داشته باشند.