فراخوان آتش نشانان برای آتش سوزی در هیلشم – هانی خبر


آتش نشانان به یک زباله “بزرگ” فراخوانده شدند.

خدمه سازمان آتش نشانی و نجات ساسکس شرقی در یک آتش سوزی در Old Hop Gardens، Hailsham، درست قبل از ساعت ۱۰ شب گذشته شرکت کردند.

هیچ گزارشی از مجروحیت و شرایط مشکوک گزارش نشده است.

آتش سوزی در یک مجتمع آپارتمانی نوساز رخ داد.

آرگوس: آتش سوزی در هیلشم دیشبآتش سوزی دیشب در هیلشم (عکس: آرگوس)

سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: ساعت ۲۱:۵۳ دیشب ما را به باغ قدیمی هوپ در هیلشم فراخواندند.

خدمه از یک ماسک تنفسی، یک حلقه شلنگ و دوربین های تصویربرداری حرارتی استفاده کردند.

“هیچ گزارشی از زخمی ها وجود نداشت.

“آتش سوزی تصادفی”.