فشار دو نفره مرگبار تاتنهام بر توپچی ها – گنجه لرنهنوز هم آرسنال است، فقط، اما بعد از اینکه سرشان را از دست دادند. تاتنهام هاتسپر ممکن است از برخی تصمیمات سود برده باشد، اما آنها همچنین از پاسخ آشفته آرسنال به همه اینها استفاده کردند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر