فعالان Ebubeagu بنا به گزارش ها ۱۰ نفر را در ایمو کشتند (ویدیو را تماشا کنید)


سطح ناامنی و قتل در این ایالت از جمله مواردی است که می تواند مردم را بی خواب کرده و آنها را در حالت ترس دائمی نگه دارد.

گزارش شده است که ماموران امنیتی ابوبیاگو حدود ۱۰ نفر را در بازار خیابان اوری، اوریلو، ایمو کشتند. (فیلم را ببینید).

راوی پشت این ویدئو اظهار داشت که آنها نه تنها این افراد را کشتند، بلکه اجساد آنها را به مقصد نامعلومی منتقل کردند.

هویت متوفی در زمان گزارش تایید نشده است.

برای اطلاعات بیشتر به سایت newsblenda.com مراجعه کنید…