فهرست کمیته تعامل دانشگاه و خانواده اعلام شد


کد خبر: ۱۲۸۷۲۲

تاریخ انتشار: پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۱ – ۱۱:۵۰

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد فهرست «کمیته تعامل دانشگاه و خانواده» را اعلام کرد.

گزارش کردن لوستر – دکتر فرزاد جهان بین معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی آیین نامه «کمیته تعامل دانشگاه ها و خانواده» را به روسای استان ها و واحدهای ویژه دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ کرد.

در این سامانه تاکید شده است: بر اساس استراتژی ۱۵ سند نظام فرهنگی و آموزشی دانشگاه اسلامی و به منظور تعامل بین این دو نهاد مقدس و افزایش کارایی دانشگاه در زمینه های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی و برای ایجاد هم افزایی بین دانشگاه آزاد اسلامی و خانواده ها، «کمیته تعامل دانشگاه و خانواده» در دو سطح سازمان مرکزی و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شد.

بر اساس شرایط این سامانه، تصمیمات شورای فرهنگی در خصوص تعامل دانشگاه و خانواده، ایجاد ارتباط دو سویه بین دانشگاه و خانواده های دانشگاهیان و ارتقای سطح همگرایی فرهنگی و اجتماعی. بین خانواده ها از اساتید، کارکنان و دانشجویان، آشنایی خانواده های دانشجو با قوانین، شرایط و مقررات دانشگاه، شناسایی خانواده های آگاه، علاقه مند، مؤثر و ایده پرداز، تبیین، نهادینه سازی و تسهیل ازدواج آسان برای دانشجویان و بهره مندی از توانمندی های حمایتی. و خانواده های داوطلب در کمک به دانشگاه ها از جمله اهداف تشکیل کمیته تعامل بین دانشگاه و خانواده است.

«کمیته تعامل دانشگاه و خانواده» در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و زیر نظر شورای فرهنگی دانشگاه تشکیل می شود و یکی از مهمترین وظایف آن تصمیم گیری در خصوص تعامل بین دانشگاه و خانواده برای شورای فرهنگی دانشگاه، برای ایجاد هماهنگی و وحدت در فعالیت‌های کمیته در کلیه واحدها و تصویب برنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه، نظارت و ارزیابی عملکرد و فعالیت کمیته در سطح واحد، دریافت می‌کند. گزارش عملکرد واحدهای دانشگاهی، خلاصه و ارائه دقیق ارائه می کند. گزارش عملکرد کمیته ها و ارسال آن به مراجع ذیربط.

در آیین نامه داخلی دانشگاه و کمیته تعامل خانواده که برای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به تفصیل پیش بینی شده بود، تشکیل اعضای دانشگاه و کمیته تعامل خانواده در سازمان مرکزی و واحدهای دانشگاهی، وظایف کمیته تعامل دانشگاه و خانواده در سازمان مرکزی و واحدهای دانشگاهی و غیره.

منبع: دانشگاه آزاد اسلامی