قطارهای تاخیری یورک به لندن – هانی نیوز


افرادی که امیدوارند از یورک به لندن با قطار سفر کنند، امروز بعدازظهر با تاخیر مواجه هستند.

شکست نقطه منجر به مسدود شدن تمام گذرها در خط اصلی ساحل شرقی شد.

همه قطارها از دانکاستر به لندن یا شمال با تأخیر خواهند رفت.

شبکه ریل امیدوار است تا ساعت ۱۸ امروز این اختلال را برطرف کند.