لحظه تکان دهنده ای که رونالدو یک ستاره را برای هوادارانش در آغوش می گیرد را تماشا کنید (فیلم)


کریستیانو رونالدو فوتبالیست مشهور جهان زمانی که پسر کوچکی را با شور و شوق در آغوش گرفت لحظه ای تاثیرگذار را به هوادارانش هدیه داد.

فوتبالیست حرفه ای پرتغالی توجه زیادی به پسر کوچکی که به سمت او راه یافت، نه تنها پسر کوچولو را در آغوش گرفت، بلکه امضا هم می گرفت.

فیلم را ببینید:

بازدید: newsblenda.com: برای بیشتر…