لحظه حمله اراذل و اوباش به کمپین ریاست جمهوری PDP در کادونا را تماشا کنید (ویدئو)


با آغاز رسمی کمپین ریاست جمهوری، احزاب سیاسی مختلف کمپین هایی را در شهرهای مختلف نیجریه ترتیب دادند.

اخیراً گزارش شده است که اراذل و اوباش به تجمع سیاسی آتیکو ابوباکار نامزد ریاست جمهوری در کادونا حمله کردند.

کار این اراذل باعث سردرگمی و سردرگمی شد. ((ویدیو را اینجا ببینید).

برای اخبار بیشتر به newsblenda.com مراجعه کنید.