لحظه حمله سارقان مسلح به خانه ای را در روز روشن ببینید – سایت فارس قلم


ما قبلاً فکر می کردیم که سارقان مسلح فقط در شب دزدی می کنند، اما ویدیویی که در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شده است، دزدان مسلح را در روز روشن نشان می دهد که دزدی می کنند.

سارقان با دوچرخه در محل عملیات خود حاضر شدند و دوچرخه سوار را بیرون منتظر گذاشتند. دو سارق وارد ساختمان شدند، یکی بیرون ماند و دیگری وارد ساختمان شد.

بقیه ویدیو را اینجا ببینید

برای به روز رسانی های بیشتر به newsblenda.com مراجعه کنید

92597502b48527a69f4dbf97fbc26707؟  s = 130 و d = آواتار کاربر wp و r = g

اونوکا خدای من

Divine Onwuka یک نویسنده و سازنده محتوا است که اخبار، روندها، دستور العمل ها، نکات سرگرمی و موارد دیگر را از طریق نوشتن خود برای شما به ارمغان می آورد.