لحظه ممانعت از ورود تویوتا به فضای جی واگن را تماشا کنید (فیلم)


اگرچه این ویدیو احمقانه است، اما پیام های زیادی برای بینندگان ارسال می کند. تویوتا کرا از جایی که قرار بود فقط G-Wagon ها به آنجا بروند ممنوع شده است.

دروازه بان بلافاصله تویوتا را وارد دروازه کرد.

ویدیو را اینجا ببینید:

این همان چیزی است که اکثر مردم نیجریه به آن «اقتدارگرایی» می گویند.

برای به روز رسانی های بیشتر به newsblenda.com مراجعه کنید…