محدودیت های بیشتر برای همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی در راه است – اخبار موزیکال


فدا حسین ملکی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری فارس، گفت: ایران در حال بررسی اعمال محدودیت های جدید برای فعالیت این آژانس در کشور به دلیل تحرکات سیاسی آن علیه جمهوری اسلامی ایران است.

المالکی اشاره کرد که حذف دو دوربین که روز چهارشنبه اعلام شد، تنها بخشی از محدودیت ها خواهد بود و موارد بیشتری نیز در راه است.

این معاونت گفت: این محدودیت ها بر اساس منافع ملی ایران و قانونی است که در مجلس به تصویب رسید تا آژانس بین المللی انرژی اتمی بداند واقعاً کدام کشور با این سازمان همکاری می کند.

وی افزود: تصمیم آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران مبنای فنی و قانونی ندارد و برای جمهوری اسلامی الزام آور نیست.

المالکی تاکید کرد که این تصمیم تحت فشار گروه های فشار حامی صهیونیست ها و همچنین آمریکا صادر شده است.

المالکی این تصمیم را کاملا سیاسی توصیف کرد و خاطرنشان کرد که چنین تصمیماتی مانع پیشرفت ایران نخواهد شد.