مدفوع می کنیم و در سیل حمام می کنیم – مردی داستان دلخراشی از تأثیر سیل بر او و خانواده اش به اشتراک می گذارد (ویدئو)


سیل در مناطق خاصی از نیجریه به یک کابوس تبدیل شده است زیرا مناطق آسیب دیده جمعیت را در دام افتاده و به شدت تحت تأثیر سیل قرار داده است.

در ویدئویی شبیه به مصاحبه، مردی نحوه انجام فعالیت های روزانه خود و خانواده اش در سیل را بازگو می کند. آنها هنوز باید فعالیت های عادی انسانی از جمله تماس با طبیعت در سیل را انجام دهند. به گفته وی، سیل در خانه آنها بیشتر از سیل در مغازه آنهاست.

ویدیو را اینجا ببینید:

برای اطلاعات بیشتر به سایت newsblenda.com مراجعه کنید…