مردی با سرعت زیاد در A23 در آلبورن – هانی نیوز


مردی به دلیل سرعت غیرمجاز در A23 جریمه شده است.

آدام والر پس از اینکه در ۹ دسامبر سال گذشته در آلبورن با سرعت بیش از ۷۰ مایل در ساعت رانندگی می کرد، توسط قاضی کراولی مجموعاً ۱۴۷۱ جریمه شد.

این مرد ۳۵ ساله به جرم خود اعتراف کرد.

والر ۶۳۴۶ در روئن، خیابان هاو جریمه شد و سه امتیاز از مجوز خود گرفت.

او همچنین باید ۹۰.۹۰ دلار برای هزینه های دادگاه و ۳۵ دلار اضافی برای خدمات قربانی بپردازد.