مردی به‌طور غیرقابل کنترلی گریه می‌کند که ماشین به قیمت کمتر از ۴۰۰۰۰۰ پوند در لاگوس به حراج گذاشته شد (فیلم)


ویدئویی که در فضای مجازی منتشر شده است نشان می دهد که مردی میانسال در حالی که ماشینش درست جلوی او حراج می شود، بی اختیار گریه می کند.

خودروی مذکور توسط گروه ویژه دولت ایالت لاگوس توقیف شده است.

فیلم را ببینید:

برای به روز رسانی های بیشتر به newsblenda.com مراجعه کنید