رژیم لاغری سریع

مرد (۲۰ ساله) در ارتباط با سرقت با چاقو و تلاش برای سرقت در همان روز متهم شد.


مردی حدودا ۲۰ ساله صبح امروز شنبه به اتهام سرقت و اقدام به سرقت در روز جمعه در طلاق در دادگاه حاضر می شود.

اندکی قبل از ساعت ۸ صبح روز جمعه، مردی وارد یک پمپ بنزین در منطقه جابز تاون طلاق شد و قبل از خروج مبلغی وجه نقد یکی از کارکنان را با ضربات چاقو تهدید کرد.

گاردای گفت که مردی مسلح به چاقو لحظاتی قبل وارد فروشگاه دیگری شده بود و قبل از خروج با دست خالی کارکنان را تهدید کرد.

در هر دو حادثه به کسی آسیب جسمی وارد نشد.

در یک عملیات پیگیری، تحقیقات گاردای بعداً یک خانه در منطقه طلاقت را تفتیش کرد و مردی در اواخر دهه ۲۰ را دستگیر کرد.

#او برای بازجویی در رابطه با هر دو واقعه در ایستگاه طلاق گردا طبق بند ۴ قانون عدالت کیفری ۱۹۸۴ بازداشت شد.

این مرد از آن زمان متهم شده است و انتظار می رود امروز صبح، شنبه ۱۴ مه ۲۰۲۲ در جلسه دادگاه منطقه دوبلین (دادگاه های کیفری شماره ۱) حاضر شود.

تحقیقات ادامه دارد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر