ملکه الیزابت ستون ثبات بود، اما سلطنت او مملو از بحث و جدل بود – گنجه لرن


از ملکه الیزابت به عنوان یک ستون ثبات در طول ۷۰ سال سلطنت بی‌نظیر خود به عنوان ملکه یاد خواهد شد.

او پس از مرگ پدرش، پادشاه جورج ششم، در سن ۲۵ سالگی، حداقل برای ۱۵ نخست وزیر به عنوان ملکه خدمت کرد.