“من می دانستم که پرونده من قوی است، اما ناظر اطلاعات گوش نکرد” – گانجا لرن


دستیار نجار در آسایشگاه هارولدز کراس در مورد ترس خود از از دست دادن خانه خود به دلیل صورتحساب های حقوقی هنگفت صحبت کرده است زیرا با یک نبرد قانونی شش ساله با کمیسیون حفاظت از داده ها (DPC) بر سر استفاده کارفرمایش از دوربین مدار بسته برای اقدام مواجه است. علیه او صحبت کنید

اورمک دولین، ۳۷ ساله، پدر دو فرزند با فرزند سوم در راه، گفت که او پس از اعمال جریمه های خدمات مراقبت بانوی ما و سالن اقامت جریمه شد. . یک تهدید بالقوه تروریستی را بررسی کنید