نگرانی از گمشده ای که برای قرار حاضر نشد – هانی نیوز


پلیس برایتون اند هاو نگرانی خود را در مورد سلامتی برنی بریگدن پس از اینکه او مطابق انتظار ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه ۱۲ جولای حاضر نشد، ابراز کرده است.

این مرد ۴۸ ساله مشهور است که به مرکز برایتون رفت و آمد می کند و قبلاً به سفر به گاتویک اشاره کرده است.

The Argus: پلیس برایتون اند هاو نگرانی هایی را در مورد برنی بریگدن مطرح کرده استپلیس برایتون اند هاو نگرانی هایی را برای برنی بریگدن ایجاد کرده است

او حدود ۵ فوت و ۸ اینچ قد، باریک، با موهای تیره کوتاه است. او نمی داند چه بپوشد.

پلیس با استناد به سریال ۸۷۹ در تاریخ ۱۳/۰۷ از هر کسی که آنها را می بیند یا می داند کجا هستند می خواهد به صورت آنلاین یا با شماره ۱۰۱ با آنها تماس بگیرند.