هرگونه تلاش آذربایجان برای تغییر اجباری ژئوپلیتیک منطقه در برابر واکنش ایران – پایگاه خبری موزیکال نیوز


حسن بهشتی پور در گفت و گو با خبرگزاری آنتکا گفت: آذربایجان در تلاش است تا از طریق نیروی نظامی که آشکارا با ارمنستان دشمنی می کند، مسیر زمینی به نخجوان – منطقه آذربایجانی که ارمنستان از خاک اصلی آذربایجان جدا کرده است – باز کند.

حال سوال این است که آیا با گشایش این کریدور مرز ایران با ارمنستان از بین می رود؟ اگر [the Azeri military campaign in Armenia] بهشتی پور گفت: چنین هدفی دارد و مطمئناً با واکنش ایران مواجه خواهد شد.

این مفسر گفت که مرز ایران با ارمنستان برای ایران «تاریخی و راهبردی» است و ایران «نمی‌پذیرد» که دسترسی زمینی آذربایجان به نخجوان مستلزم تخریب آن مرز باشد، به‌ویژه که چنین دسترسی به هر دو می‌تواند بیشتر باشد. در شمال در خاک ارمنستان قرار دارد و در سی سال گذشته اجازه عبور از خاک ایران را داشته است.

او گفت که ایران “مطمئنا… از به نتیجه رسیدن چنین توطئه ای جلوگیری خواهد کرد.”

بهشتی پور گفت: آذربایجان در حال حاضر به دنبال بیرون راندن ارمنستان از قره باغ کوهستانی و رسیدن به نخجوان از طریق استان سوونیک ارمنستان است. وی گفت: باکو از مجاری مختلف در قالب اقدام نظامی و همچنین مذاکرات سیاسی فشار وارد می کند و برای رسیدن به این اهداف تحت فشار قرار می گیرد.

وی گفت: آذربایجان می تواند نخجوان را از طریق مسالمت آمیز به سرزمین اصلی متصل کند.

او گفت: «در حال حاضر باید منتظر ماند و دید که آیا آنها (آذری ها) متوقف خواهند شد یا ادامه خواهند داد. [current coercive] سیاست های.”