هشدار «دوگانه» HSE در زمستان زیرا ویروس کرونا و آنفولانزا می تواند بیش از ۲۰۰۰۰ نفر را در بیمارستان بستری کند. – آموزش کمد


خدمات بهداشتی و درمانی خود را برای یکی از بدترین زمستان‌های سال‌های اخیر، با «خطرات قابل‌توجه» ویروس کرونا و آنفلوآنزا، کمبود کارکنان و سطوح «بی‌سابقه و مداوم» پذیرش‌های بی‌برنامه در بیمارستان‌ها، به‌ویژه در میان سالمندان، آماده می‌کنند.

پروژه برنامه زمستانی HSE لو رفته یکشنبه مستقل، نشان می دهد که NHS در حال آماده شدن برای پذیرش ۱۷۰۰۰ بستری در بیمارستان Covid-19 در زمستان شش ماهه است – که ۷۰۰ نفر از آنها در مراقبت های ویژه هستند.