هفت پروژه سبزسازی در فضاهای شهری غیرمنتظره – اخبار مثبت – سلامتی بهتر


۶. باغی پشت یک مغازه خیریه در مرز اسکاتلند

Bountiful Borders، شبکه ای از باغ های اجتماعی در اسکاتلند، می خواهد همه غذای سالم داشته باشند. از سال ۲۰۱۶، فضاهای رو به رشدی را در سایت های توسعه مسکن، سوئیت ها و در مراکز شهر راه اندازی کرده است.

این گروه همچنین یک زمین بایر استفاده نشده و پوشیده از علف های هرز در پشت فروشگاه Hawick’s Salvation Army را به یک باغ غذایی پر رونق تبدیل کردند. گیاهان، سالادها، میوه های نرم، سبزیجات ریشه دار، بادمجان و نخود در آنجا رشد می کنند.

افسر ارشد کارن برچ، داوطلبان این پروژه را اینگونه توصیف می کند: “افرادی که دوست دارند در فضای باز باشند، یک کاسه و یک کاسه را در یک شرکت خوب جمع آوری کرده و به اشتراک بگذارند.”

عکس: بسیاری از مرزها