هنرمند انجیلی مرسی چینو رسما با کشیش اوزوچیکوا ازدواج کرد (عکس) – سریعترین خبر


هنرمند نیجریه ای انجیل مرسی چینوو و کشیش اوزوچیکوا به طور رسمی در راهرو قدم زدند.

این زوج این موضوع را در صفحات رسمی مختلف اینستاگرام خود، گردهمایی Neduwealth اعلام کردند. هر دو عکس های خود را در دفتر ثبت ازدواج به اشتراک گذاشتند.

مرسی چینوو نوشت؛

جلال از آن خداوند است

همیشه با تو شیرین

کشیش مبارک اوزوچیوا نوشت:

خدا را تا ابد با عشق جانم مرسیچینوو سپاسگزارم