وزیر نفت ایران می گوید این کشور به یک قطب منطقه ای انرژی تبدیل خواهد شد


جواد اوجی، وزیر نفت ایران گفت: انتقال و مبادله نفت و گاز از روسیه، ایران را به یک مرکز انرژی در منطقه تبدیل می کند و این امر منجر به ورود مقادیر زیادی ارز به جمهوری اسلامی می شود.

یوگی در حاشیه دومین مجمع اقتصادی خزر در مسکو سخنرانی می کرد.

وی افزود: ایران و روسیه به عنوان صادرکنندگان گاز در زمینه تبادل انرژی با یکدیگر همکاری های زیادی داشته اند و قرار است در سفر به روسیه قراردادهای جدیدی برای ساخت تاسیسات و استخراج گاز در میادین مشترک منعقد شود.

وزیر نفت ایران با اشاره به جایگاه شرکت دولتی گازپروم روسیه در صنعت جهانی نفت و گاز گفت: سرمایه گذاری مشترک دو طرف برای تولید گاز طبیعی مایع (LNG) و فناوری های مرتبط با گاز در حال انجام است.

خوشبختانه مذاکرات مثبتی با گازپروم و سایر شرکت هایی که ظرفیت سرمایه گذاری ۴۰ میلیارد دلاری در میادین نفت و گاز ایران را دارند، انجام شد.

وی افزود: شرکت های روسی در بخش نفت و گاز ایران سرمایه گذاری خواهند کرد و هزینه های تولید را دریافت خواهند کرد.