ویدئویی از ادرار کردن هنرمند روی صورت مرد روی صحنه – سایت فارس قلم


برس در مقابل سوفیا اورستا وقتی تصمیم گرفتند در هنگام اجرای “Welcome to Rockville” گروه خود روی صورت یکی از طرفداران ادرار کنند، همه را شوکه کرد.

گروه او در وسط جلد Rage Against The Machine’s Wake Up بود که هنرمند از یکی از طرفداران دعوت کرد تا به آنها روی صحنه بپیوندد. این مرد یک دوربین به سرش وصل کرده بود.

در حالی که مرد روی زمین دراز کشیده بود، اورستا شلوارش را پایین کشید و در حالی که در حال خواندن کاور آهنگ ۱۹۹۲ خود بود، شروع به ادرار کردن روی صورتش کرد.

ویدیو را اینجا ببینید.