رژیم لاغری سریع

ویلی مولینز در حال پیشنهاد برای بازنویسی رکوردهای خود در پایان فصل – گنجه لرن


در مورد ویلی مولینز در مقابل بقیه این موضوع چندان مطرح نیست، بلکه ویلی مولینز در برابر خودش با استاد کلساتون قرار است در پایان جشنواره پانچ‌تاون این هفته برای شانزدهمین بار به عنوان مربی پرش قهرمان ایرلندی انتخاب شود.

یولینز تقریباً ۱ میلیون یورو از نزدیکترین رقیب گوردون الیوت از نظر جوایز جلوتر است – با کمی کمتر از ۴.۵ میلیون یورو – با تیمی مضحک قوی که بار دیگر در اختیار دارد و تلاش می کند تا ۱۹ برنده رکوردشکنی را تقلید کند. در جشنواره سال گذشته جمع آوری شد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر