پسری پس از اینکه مادر دوست دخترش آنها را در حال زنا گرفتار به سختی از تعرض او فرار کرد (ویدیو را ببینید)


مرد جوان ناشناس پس از دستگیری دوست دخترش در خانه مادرش جان خود را از دست داد.

پسر را می توان دید که در حال تقلا برای فرار از چنگ مادر دوست دخترش است که او را در محوطه بسته اش گروگان گرفته است. به گفته مردی که این صحنه جنجالی را ضبط کرده است، به این دختر توصیه شده است که دوست پسرش را به خانه آنها نیاورد، اما او تا زمانی که مادرش آنها را نبرد از گوش دادن خودداری کرده است.

مادر عصبانی مراقب بود که پسر از این کار فرار نکند. قبل از اینکه پسر را بیرون بکشد دروازه آنها را بست. وقتی او قصد فرار داشت، زن روی او آب داغ ریخت. قبل از اینکه مادرش با خمپاره فرار کند، دوست دخترش با گرفتن کلید دروازه او را از حمله نجات داد.

ویدیو را اینجا ببینید.