پلیس در جستجوی مرد گمشده با ارتباط با ساسکس است – هانی خبر


جستجوی فوری برای یافتن مرد گمشده در حال انجام است.

پلیس متد در جستجوی رضوان میدین است که آخرین بار روز دوشنبه ۳۰ مه دیده شده بود.

پلیس می گوید این مرد ۵۳ ساله ممکن است در ساسکس باشد.

رضوان آخرین بار با کتانی مشکی نورث فیس دیده شد.

همچنین اعتقاد بر این است که او موها و مقداری موهای صورت را بسته است.

از هر کسی که اطلاعاتی در مورد محل اختفای او دارد، درخواست می‌شود که با شماره ۱۰۱ به نقل از ۲۲MIS018612 با پلیس متأسفانه تماس بگیرد.رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر