پل جدید به محض بهره برداری فروریخت (فیلم) – سایت فارس قلم


واکنش کاربران اینستاگرام به ویدیویی از فروریختن پل جدید به محض راه اندازی.

زمانی که پل فروریخت، مقامات همچنان آن را از روی پل عبور می دادند.

فیلم را ببینید:

این ممکن است به دلیل سطح پایین مصالح ساختمانی باشد.

بازدید: newsblenda.com: برای به روز رسانی بیشتر