# پیتر اوبی. حامیان استان ناساراوا میزبان یک کمپین عظیم هستند (ویدیو را تماشا کنید)


طرفداران پیتر اوبی همبستگی کامل خود را با نامزد ریاست جمهوری حزب کارگر ابراز کرده اند.

اخیراً، حامیان او از ایالت ناساراوا به جنبش سیاسی پیوستند زیرا آنها میزبان یک کمپین سیاسی گسترده برای گسترش آگاهی از نامزد ریاست جمهوری بودند.

ویدیو را اینجا ببینید:

حامیان ایالت ناساراوا و سایر افراد “اطاعت کننده” در سرتاسر نیجریه با این باور که پیتر اوبی فقط در رسانه های اجتماعی طرفداران دارد مخالفت کرده اند.

برای به روز رسانی های بیشتر به newsblenda.com مراجعه کنید

92597502b48527a69f4dbf97fbc26707؟  s = 130 و d = آواتار کاربر wp و r = g

اونوکا خدای من

Divine Onwuka یک نویسنده و سازنده محتوا است که اخبار، روندها، دستور العمل ها، نکات سرگرمی و موارد دیگر را از طریق نوشتن خود برای شما به ارمغان می آورد.