چاپ دوم کتاب «تفسیر حقوقی» منتشر شد.


کد خبر: ۱۲۶۹۸۰

تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۱ الی ۲۰: ۰۵

چاپ دوم کتاب «تفسیرهای شرعی» اثر حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی در ۳۲۰ صفحه به همت مؤسسه بوستان الکتاب منتشر شد.

گزارش کردن لوستر چاپ دوم کتاب «تفسیرهای شرعی» اثر حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی در ۳۲۰ صفحه به همت مؤسسه بوستان الکتاب منتشر شد.

هرمنوتیک حقوقی در معنای وسیع آن شامل دو بخش متمایز است. بخش هنجاری آن که شامل منطق فهم و تفسیر متون حقوقی اعم از قوانین، مقررات، رویه های قضایی و قراردادها است، وظیفه بررسی اصول روش شناختی، قواعد و توصیه های مربوط به فهم و تفسیر این متون را بر عهده دارد.

بخش دوم تفسیر حقوقی جنبه فلسفی دارد و به بررسی مسائل نظری و پرسش های مربوط به متن حقوقی، فهم و تفسیر حقوقی می پردازد.

مقاله حاضر صرفاً به جنبه فلسفی تفسیر حقوقی می پردازد و از آنجایی که هرمنوتیک حقوقی در شکل فلسفی آن بخشی از فلسفه حقوق است، این اثر تحت عنوان فلسفه حقوق درج شده است.

ساختار کار

این کتاب از پنج فصل تشکیل شده است. فصل اول به تشریح تفسیر حقوقی، مسائل، پیشینه و رابطه آن با فلسفه حقوق می پردازد و در فصل دوم به مسائل مربوط به تفسیر متن حقوقی از قبیل تمایز متن حقوقی از سایر متون و گفتمان اجتماعی می پردازد. . از متن قانونی، گفتار قانون و تصویب آن.

فصل سوم به مهم ترین مباحث مربوط به تفسیر حقوقی می پردازد و در فصل چهارم پس از توضیح مختصری درباره نظریه هرمنوتیک فلسفی، طنین و بازتاب این نظریه در حوزه حقوق بررسی می شود.

فصل پایانی کتاب به عینیت در حقوق و تشخیص قضایی اختصاص دارد و کاربردهای مختلف واژه عینیت در این زمینه را مورد بحث قرار می دهد.

منبع: باغ کتاب