کارآگاه گیاهخوار مترو پس از اینکه رئیس گوشت را به صورت او می کوبید، ۱۳۰۰۰ پوند برنده می شود.ادعا می‌شود که این مرد همچنین به وگان‌ها پنیر لبنی سرو می‌کرد، تاریخ انقضا را روی غذا تغییر می‌داد، از دور انداختن کوفته‌های قدیمی خودداری می‌کرد، به یک کارمند کووید فرصتی برای آمدن به سر کار می‌داد و او را مجبور می‌کرد که حوله‌های بهداشتی را در سطل آشپزخانه بگذارد.