کاروان استانداری سازمان اسلامی عراق بیش از ۵۰ خودرو را می‌شمرد (فیلم) – سایت فارس قلم


عملی که بیشتر نیجریه ای ها آن را اتلاف در ویدئو توصیف می کنند دیده می شود.

این ویدئو کاروانی متشکل از ۵۰ خودرو را نشان می دهد که گفته می شود متعلق به فرمانروای ایمو، هوپ اوزودنما است.

فیلم را ببینید:

برای اطلاعات بیشتر به سایت newsblenda.com مراجعه کنید…