کشیش هنگام دعا برای بیرون راندن شیاطین زن جوانی را می بوسد (فیلم) – سایت فارس قلم


کشیش مقابل دوربین در حال بوسیدن زن جوانی بود که برایش دعا می کرد. اعتقاد بر این بود که این عمل راهی برای شکار شیاطینی است که به خانم حمله کردند.

و این اتفاق در مقابل چشمان شوهرش و فداییانی افتاد که جز تماشای معجزه مرد خدا کاری از پیش نمی بردند. (ویدیو را اینجا ببینید)

برای اطلاعات بیشتر به سایت newsblenda.com مراجعه کنید…