کلیسای کاتولیک در ایالت کراس ریور، اعضای غیر پی وی سی را از ورود به کلیسا در هنگام نماز منع کرده است (ویدیو را تماشا کنید)


امروز Neduwealth یک ویدیوی محبوب در رسانه های اجتماعی با حضور اعضای خود گرفت خیابان کلیسای کاتولیک متیو اوتوگوانگ در Obudu LGA، ایالت کراس ریور، اعضای خود را از ورود به کلیسا در هنگام نماز بدون کارت PVC منع کرده است.

طبق این استاندارد، هر عضوی که قصد ورود به کلیسا را ​​دارد باید پی وی سی ارائه دهد یا مدرکی ارائه کند که فرد مورد نظر در تلاش برای دریافت کارت است.

ویدیوی زیر را تماشا کنید