کهکشانی به اندازه کیهان


کد خبر: ۱۲۶۹۱۲

تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۱-۲۳:۲۶

ستاره شناسان سعی می کنند با نگاه کردن به کهکشان ها اندازه کیهان را تعیین کنند.

گزارش کردن لوستر تلاش برای اندازه گیری جهان کار آسانی نیست. ما می دانیم که جهان در حال انبساط است. اگرچه سرعت دقیق این گسترش هنوز مشخص نشده است. بنابراین، یکی از روش هایی که اخترشناسان برای تعیین فاصله اجرام بسیار دور از آن استفاده می کنند، «نردبان فاصله کیهانی» نام دارد. ایده این است که اشیاء مختلف را می توان به عنوان پله روی یک نردبان برای اندازه گیری فواصل مختلف استفاده کرد. از مطالعه حرکات ستارگان تا رصد تپ اخترهایی به نام «متغیرهای قیفاووسی» و رصد نوعی ابرنواختر به نام ابرنواختر «تیپ Ia».

هر یک از این دسته از اشیاء برای انتخاب فواصل بسیار زیاد مفید هستند، اما باید یکدیگر را از نظر دقت بررسی کنند. متغیرهای دلتای Qifavosi در طول زمان در روشنایی تغییر می کنند و از همه مهمتر سرعت تغییرات روشنایی به روشنایی واقعی آنها مربوط می شود. یعنی بر خلاف روشنایی آن در آسمان. بنابراین وقتی ستاره ای تپنده را می بینیم می توانیم روشنایی واقعی آن را مشخص کنیم و با مقایسه آن با درخشندگی ظاهری، فاصله آن را بدانیم.

حتی برای اجرام دور، می‌توانیم از ابرنواخترهای نوع I به عنوان معیار استفاده کنیم، زیرا این انفجارها همیشه سطح روشنایی یکسانی دارند. بنابراین، دوباره می‌توانیم روشنایی ظاهری را با روشنایی واقعی مقایسه کنیم تا ببینیم چقدر فاصله دارند. برای اندازه‌گیری دقیق فاصله، به روشی نیاز داریم تا تأیید کنیم که فاصله‌های محاسبه‌شده بر اساس متغیرهای دلتای سوازین برای فواصل بر اساس ابرنواخترها تنظیم می‌شوند.

اینجا جایی است که کهکشان هایی مانند UGC 9391 وارد می شوند که هر دو دارای ستاره های متغیر دلتا قیفئوس هستند و اخیراً میزبان یک ابرنواختر نوع I بوده اند. این تصویر که توسط تلسکوپ فضایی هابل گرفته شده است، این کهکشان را با شکوه تمام نشان می دهد.

دانشمندان هابل توضیح دادند که UGC 9391 به ستاره شناسان کمک کرد تا اندازه گیری های خود را با ارائه یک آزمایشگاه طبیعی برای مقایسه دو روش اندازه گیری، از جمله انفجارهای ابرنواختر و متغیرهای سفازی، بهبود بخشند. بهبود دقت اندازه گیری فاصله به ستاره شناسان کمک می کند تا نرخ انبساط جهان را که یکی از اهداف علمی اصلی تلسکوپ فضایی هابل است، تعیین کنند.

منبع: خبرگزاری ایسنا