گارد سلطنتی در اولین خواب در ایالت در نزدیکی تابوت ملکه الیزابت دوم در حالت بیداری ۲۴ ساعته فرو می ریزد (ویدئو)


یک گارد سلطنتی در حالی که تمام شب تابوت ملکه را در تالار وست مینستر تماشا می کرد، در مقابل جمعیت عزادار سقوط کرد.

نگهبان پای تابوت شاه فقید ایستاده بود و عصای تشریفاتی در دست داشت که ناگهان حدود یک بامداد تاب خورد و به زمین افتاد.

ماموران به کمک او شتافتند و پخش زنده در حالی که نگهبان در حال بازجویی بود، قطع شد.

یک برانکارد به سرعت وارد شد، اما سرباز گمنام توانست به تنهایی بایستد.

با این حال، لحظاتی بعد پس از بازگشت به موقعیت خود، دوباره به طرز چشمگیری تاب خورد و سه نفر از کارکنان او را همراهی کردند.

ویدیو را اینجا ببینید:

برای داستان های جالب تر به Newsblenda.com مراجعه کنید.