گویا در جوس در ایالت فلات برف بارید (فیلم) – سایت فارس قلم


شکی نیست که نیجریه دارای منابع طبیعی فراوان است. گفته می شود در میان شرایط آب و هوایی متنوع در این ایالت، بخشی از نیجریه شاهد بارش برف است.

ساکنان جوس ویدئویی ساختند که برف را در بخشی از ایالت نشان می داد. آنها این ویدئو را ساختند که ماده سفید را در جاده ها نشان می دهد.

اکثر مردم فکر می کنند که بارش برف جوس را به منطقه ای بسیار سرد تبدیل کرده است.

ویدیو را اینجا ببینید:

بازدید کنید: newsblenda.com: برای به روز رسانی های بیشتر: