یک سرباز ایرانی در درگیری با اراذل در شرق کشته شد


مهدی داونده گفت: درگیری پس از آن آغاز شد که نیروهای مسلح ایران از ورود گروهی از مهاجمان و مهاجران غیرقانونی به کشور جلوگیری و ده مهاجم مسلح را دستگیر کردند.

وی افزود: افراد مسلح و افراد مسلح به سمت نیروهای ایرانی که در حال انتقال بازداشت شدگان بودند تیراندازی کردند و یک سرباز ایرانی به نام احمد لطفی را به شهادت رساندند.

طیبه در ۲۲۵ کیلومتری جنوب مشهد، مرکز استان خراسان رضوی، شاهد حملات و درگیری های مکرر گروه های مسلح و قاچاقچیان در آن سوی مرز است.