یک مرد ۵۰ ساله پس از تجربه مشکل آب در کری جان خود را از دست داد


یک مرد شب گذشته پس از ورود به آب در خلیج کرومان در کوه کری جان باخت.

این مرد ۵۰ ساله حوالی ساعت ۱۰ شب از آب بیرون کشیده شد و مدت کوتاهی پس از آن اعلام شد که مرده است.

یکی از سخنگویان گاردا گفت: «مطمئن است که مرد زمانی که از قایق افتاد وارد آب شد.

این مرد چهارمین فردی است که هفته گذشته در تصادفات ناشی از آب جان خود را از دست داده است.

سخنگوی گاردا گفت: «گاردای و خدمات اورژانس تقریباً در ساعت ۱۰ شب یکشنبه ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۲ پس از اینکه مردی ۵۰ ساله با مشکل آب در خلیج کرومان، کیلورگلین، کوه کری مواجه شد، هشدار داده شد.

آمبولانس جسد وی را از محل حادثه به سردخانه بیمارستان دانشگاه کری منتقل کرد.

پرونده پزشکی قانونی تهیه می شود.