یک منبع امنیتی – پایگاه خبری موزیک


«با برنامه ریزی نیروهای امنیتی و همکاری مردم و حتی [the cooperation] این منبع آگاه به خبرگزاری تسنیم گفت: در میان معترضان سرخورده از حوادث اخیر بیش از ۱۲۰۰ عامل اغتشاشات اخیر شناسایی و تعدادی از آنها دستگیر شده اند.

این منبع توضیح داد که «اعتراض برخی شهروندان با اغتشاشات و حمله به مراکز نظامی، تخریب اموال عمومی و تحریک به اغتشاشات متفاوت است».

همین منبع از شهروندان به ویژه جوانان خواست تا در برابر عناصر بد نام فرصت طلب که به دنبال پول اعتراضات هستند و آنها را به شورش تبدیل می کنند هوشیار باشند.

این منبع گسترده گفت: با اغتشاشگران برخورد قاطع خواهد شد.