چگونه با توجه به تغذیه غذا بخوریم

در گذشته ، من در یک رستوران کار می کردم … که بدون نام ادامه می یافت. نه از حمایت آنها ، بلکه از آنجا که این تجربه بسیار وحشتناک بود ، به نظر من ذکر نام آنها امروز می تواند صبح بخیر مرا خراب کند. من یک سرور هستم – حتی بعنوان یکی از … ادامه

آیا واقعا می توان به برچسب های تغذیه اعتماد کرد؟

شانس شما هرچه باشد ، تصمیم گرفته اید در چالش شمارش کالری BGG2WL شرکت کنید. شما برچسب های تغذیه خود را می خوانید. قطعات خود را اندازه می گیرید. ما عادات خود را تغییر نمی دهیم ، ما فقط سعی می کنیم ایده خوبی از عادات فعلی خود برای اهدافمان انجام دهیم. به لیست مواد … ادامه

سبک غذا خوردن چهارشنبه پرسش و پاسخ

چهارشنبه هفته ، غذای تمیز ، پیوند پرسش و پاسخ دوستدار محیط زیست را ببندید! یک بشقاب کامل غذای تمیز! س: چگونه می توانید یک سبک غذایی تمیز داشته باشید ، در حالی که اطرافیان شما یکسان نیستند؟ همانطور که قبلاً نوشتم ، آن را نیز پیدا کردم. با این موضوع روبرو می شوید که … ادامه