INEC 2.7 میلیون ثبت نام کننده واجد شرایط را در ایالت کانو – وب سایت فارس قلم کشف کرد


کمیسیون مستقل ملی انتخابات (INEC) فاش کرد که ۲,۷۸۰,۷۵۶ ثبت نام کننده واجد شرایط در پایان تمرین سیستم شناسایی خودکار شناسایی شدند.

کمیسر جدید مقیم انتخابات (REC) در کانو، زنگو عبدو، اظهار داشت که ثبت نام اولیه رای دهندگان در ایالت کانو در حال حاضر ۵,۹۲۷,۵۶۵ نفر است.

وی افزود: در پایان مراحل شناسایی، ۱۲ میلیون و ۲۹۸ هزار و ۹۴۴ نفر از مردم نیجریه به عنوان رای دهندگان جدید با موفقیت ثبت نام کردند.

وی در پایان گفت: فرم تصادف مجاز نخواهد بود و در این صورت امکان رای دادن برای افراد واجد شرایط با استفاده از کارت دائمی رای دیگران در زمان انتخابات بسیار غیرممکن است.

برای به روز رسانی اخبار بیشتر به Newsblenda.com مراجعه کنید.